Nieuws
De school met de Bijbel ‘Ruitenbeek’ bestaat 90 jaar. Dat is een gedenkwaardig feit.
 
Op 21 februari 1928 werd toestemming gegeven een school te beginnen in Overwoud. Inmiddels zijn 90 jaren verstreken en de school staat er nog steeds. Wel zijn er verschillende delen aangebouwd in de loop der jaren, maar het oudste gedeelte is altijd intact gebleven. Het gebouw heeft daarom wel historische waarde.
Negentigjarige_Ruitenbeekschool_viert_feest 
In de afgelopen weken werd er op school gewerkt rond het thema beroepen. Donderdag 22 februari was er een open avond voor alle leerlingen, ouders en belangstellenden. Het was gezellig druk en velen hebben blijk gegeven van hun belangstelling.
 
Vrijdag 23 februari kwamen alle kinderen op school in kleren van vroeger. Bij de ingang van de school is een themahoek over de school van vroeger. Met spullen van de zolder is daar iets heel moois van gemaakt. De kinderen hebben spelletjes gedaan en de ochtend werd afgesloten met een lunch voor alle kinderen.
Het was een gezellige ochtend.