Nieuws
Arp: The Poetry of Forms is de eerste grote overzichtstentoonstelling van het oeuvre van Hans (Jean) Arp in Nederland sinds de jaren zestig. Tijdens deze tentoonstelling presenteert het museum gratis lezingen en concerten. Conservator Jannet de Goede geeft op
20 augustus (14.00-15.00 uur) een lezing over de kunstopvattingen van Arp en de bijzondere relatie tussen de kunstenaar en het Kröller-Müller Museum.
Jean_Arp
Jean Arp, Berger de nuages, 1953
 
Kunst is een vrucht die groeit in de mens.
De beeldhouwer, schilder en dichter Arp (Straatsburg 1886-Basel 1966) ontwikkelt een eigen beeldtaal waarmee hij de relatie tussen mens, object en natuur opnieuw kan vormgeven. In zijn opvatting moet kunst niet de natuurlijke wereld nabootsen maar haar eigen natuur volgen.
Arp en het Kröller-Müller Museum
Arp draagt het Kröller-Müller Museum, waar kunst en natuur samengaan, een warm hart toe. Al in 1951 schenkt hij een werk - Coquille-cristal - het eerste stuk van zijn hand in een Nederlandse collectie. Tien jaar later koopt de toenmalige directeur Bram Hammacher voor de beeldentuin de Berger de nuages (Wolkenherder) dat sinds de opening van de tuin in 1961 staat te stralen op het gazon.
Aanmelden
De lezing is gratis voor iedereen met een geldig ticket voor park en museum. Wel graag aanmelden via info@krollermuller.nl o.v.v. 'lezing Jannet de Goede’.
Mondriaan tot Dutch Design
2017 is het jaar waarin we honderd jaar vormgeving van de toekomst vieren. Directe aanleiding is de oprichting van De Stijl in 1917, met kenmerken die tot op de dag van vandaag in Dutch Design te zien zijn. Om deze mijlpaal te vieren heeft NBTC Holland Marketing, samen met haar partners, 2017 uitgeroepen tot themajaar ‘Mondriaan tot Dutch Design’. Het themajaar markeert de introductie van de verhaallijn Mondriaan tot Dutch Design, die bezoekers door heel Nederland naar interessante plaatsen voert die te maken hebben met werken uit de periode van De Stijl en hedendaags design.
Musea, erfgoedlocaties en evenementen in Nederland stellen werk van topdesigners centraal, zetten deuren van ateliers open en eren kunstenaars als Mondriaan, Rietveld, Van der Leck en Van Doesburg. Dit themajaar komt tot stand door een samenwerking van NBTC met uiteenlopende partners. Zie voor het complete overzicht www.mondriaantotdutchdesign.nl.
Jean Arp, Berger de nuages, 1953