Nieuws
Waarschijnlijk is het u de afgelopen dagen niet ontgaan: de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) is een voorlichtingscampagne gestart over het levenstestament.
Op de radio zijn commercials te horen en in verschillende kranten verschijnen advertenties. Ook hier in Lunteren merken wij al geruime tijd een zeer grote belangstelling voor deze levenstestamenten, hetgeen onder meer blijkt uit verschillende aanvragen om over dit onderwerp een lezing te geven. Hieronder antwoord op enkele vragen.
 
Waarom een levenstestament?
De kans bestaat dat er door ziekte of ongeval een moment komt dat anderen belangrijke beslissingen voor u moeten nemen. In een levenstestament legt u vast wie dat namens u mag doen. Zo houdt u de regie over uw vermogen. En voorkomt u onzekerheid en onenigheid bij de mensen van wie u houdt.
 
Het levenstestament is bedoeld om regelingen te treffen en wensen vast te leggen, voor als u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen. Het is goed om erover na te denken wie uw belangen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt (dit wordt “de gevolmachtigde” genoemd). In het levenstestament kunt u één of meerdere personen aanwijzen die zich ontfermen over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen. Ook kun u hen medische beslissingen voor u laten nemen.
 
Wie benoem ik in een levenstestament?
Er zijn verschillende mogelijkheden. Een echtpaar benoemt vaak elkaar als gevolmachtigde, of één of meer van de kinderen voor het geval men als laatste overblijft. Het is natuurlijk ook mogelijk om een familielid of een zeer goede vriend(in) als gevolmachtigde te benoemen.
 
Kan ik het levenstestament nog wijzigen?
Het levenstestament kan, net als een gewoon testament, op elk moment door u zelf gewijzigd worden. Het kan zijn dat de wijziging noodzakelijk is omdat uw persoonlijke situatie veranderd is, of omdat de situatie van de gevolmachtigde zodanig gewijzigd is dat u liever iemand anders als gevolmachtigde wilt aanwijzen.
 
Misschien heeft u nog veel meer vragen over het levenstestament. Het inloopspreekuur in Het Westhoffhuis geeft u de gelegenheid om die vragen te stellen. Daarnaast kunt u ook terecht voor allerlei vragen op het gebied van verzekeringen en belastingen. Het spreekuur voor gratis advies vindt iedere laatste vrijdag van de maand tussen 16 en 17 uur plaats in Het Westhoffhuis en wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Belastingadviseurs.