Nieuws
Donderdag 12 februari is er in het Kulturhus de jaarvergadering van de Belangen Vereniging Wekerom, aanvang 19.30 uur.
Naast een aantal vaste punten die aan de orde komen, kijken we wat er zoal in 2014 heeft plaats gevonden en waar zijn we nu mee bezig. En dat zijn nogal wat zaken.
 
Na de pauze zal de Gemeente Ede informatie geven in het kader van overheveling zorg van het Rijk naar de Gemeente.
Het beloofd een informatieve en interessante avond te worden voor diegene die wil weten wat er in ons dorp afspeelt en wat er gaat afspelen.
 
Iedereen is van harte welkom. (ook niet leden)