Nieuws
Zorgverleners in Harskamp slaan de handen ineen tijdens een themabijeenkomst voor de inwoners van het dorp, met als thema ‘Goede zorg, wie doen er mee?’ op maandag 7 maart 2016.
De Centrale Cliëntenraad van Opella organiseert de themabijeenkomst. “Wij merken in de praktijk dat het voor mensen soms onduidelijk is wat er allemaal mogelijk is aan zorg en hoe zij dat kunnen regelen”, vertelt Geeske Telgen, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. “Daarom betrekken we bij deze themabijeenkomst alle partijen die daar een rol bij kunnen spelen. Uitgangspunt is dat mensen blijven doen wat zij zelf kunnen en waar nodig hulp inschakelen van het netwerk. Tijdens de presentatie zal de gemeente Ede meer informatie geven over hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en het maatwerkgesprek. Delta Apotheek houdt een inleiding over optimale medicatie. Huisarts Hulsbergen en Huibert van Silfhout, wijkverpleegkundige van Opella, vertellen welke zorg er thuis allemaal mogelijk is.”
De themabijeenkomst wordt geopend door raadslid Jet Verhoeff van de gemeente Ede en afgesloten met een hapje en een drankje.
Themabijeenkomst ‘Goede zorg, wie doen er mee?’
Datum maandag 7 maart 2016, 15.30 uur
Locatie Metje, Smachtenburgerhof 1 in Harskamp
Graag aanmelden tot 2 maart bij Marry Schouten, Centrale Cliëntenraad Opella, telefoon 0318 752371, mschouten@opella.nl
 
Over Opella
Opella is de zorgdienstverlener op de zuidelijke Veluwe en werkt in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. De klant doet zoveel mogelijk zelf, Opella regelt de rest. Soms tijdelijk en soms voor langere tijd. Opella zorgt ervoor dat klanten hun leven zo normaal mogelijk en in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen leiden.