Nieuws
De Doesburger Eng is een beschermd cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol gebied aan de rand van Ede, naast Landgoed Kernhem.
 
Tijdens de voorjaarsbuurtavond van Buurtschap Doesburger Eng d.d. 6 april j.l. werd door een woordvoerder van Groot Zonneoord melding gemaakt dat Groot Zonneoord voornemens is 4 kantorenflats van 10 meter en 7 meter hoog te gaan bouwen. De kantoorflats van 3 bouwlagen zijn bestemd als verzamelgebouwen voor bedrijven met raakvlakken op het gebied van zorg en medische innovatie.
 
Onderzoek leert dat kantoorruimten worden verhuurd aan bijvoorbeeld een vastgoedontwikkelaar
De kantoorflats moeten een werkplek bieden voor circa 200 mensen extra, en bijbehorende facilitaire ondersteuning. Groot Zonneoord wil deze kantoren bouwen aan de rand van
cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol gebied de Doesburger Eng.
Vanuit de Doesburger Eng zullen de kantoorflats duidelijk zichtbaar,zijn.
 
Volgens de woordvoerder zijn de plannen al in kannen en kruiken met gemeente en provincie. Stichting Buurtschap Doesburger Eng is opgericht ter bescherming van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van dit landelijke open gebied!
 
Bewoners van het gebied, aanwezig op de buurtavond, reageren dan ook verontwaardigd op deze voorgenomen aantasting van het waardevolle gebied. De heersende mening is dat kantoorflats thuishoren op een industrieterrein!
Naar de mening van buurtbewoners is dit onmogelijk verenigbaar met de waarden van het gebied en kan het college van B en W dit onmogelijk toestaan, en moet deze plannen een halt worden toegeroepen.
 
Namens bewoners Doesburger Eng.