Nieuws
In evangeliegemeente ‘de Schuilplaats’ te Ede hangen zevenentwintig schilderijen van ds. Malipaard.
 
Ds. Sjaak Maliepaard (1954), geboren in Haarlem, getrouwd sinds 1974 met Heleen,
is na een loopbaan als politieagent eerst in Haarlem en later in Barneveld, sinds nov. 1987, predikant. Hij is altijd creatief geweest. Sinds het jaar 2000 is zijn gave van het schilderen ontdekt. Hij bestudeert het Woord, mag erover preken en zo af en toe, zoals hij zelf zegt, maakt hij er nu ook een “werkje” van. Na een evangelisatieactie met een aantal schilderijen, bleek het een prachtig middel te zijn om het evangelie te kunnen delen. En dat is nog steeds de drive van hem en zijn vrouw. Hij wil graag d.m.v. de schilderijen Jezus prediken. Tegelijk steunen ze met de verkoop van producten, n.a.v. de schilderijen, twee goede doelen in Israël. Ze geven door het hele land presentaties, d.m.v. een PowerPointpresentatie en leggen aan de hand van de schilderijen het evangelie uit. Dit alles is ondergebracht in de stichting: Uit Uw hand. www.uituwhand.nl - www.drievoudigsnoer.nl
 
 
Wat opvalt is dat op veel schilderijen het Woord weer terugkomt. Want het is immers van Woord naar beeld, maar ook van beeld naar Woord. Ook ziet u veel Hebreeuwse woorden geschilderd en Joodse symbolen om te benadrukken dat wij, als gelovigen, ingelijfd zijn bij Israël.
 
Zevenentwintig schilderijen hangen momenteel in evangeliegemeente De Schuilplaats te Ede. www.schuilplaats.net/ .webloc
U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor een rondleiding en nadere kennismaking met de schilder. Er zijn tevens producten te koop voor het goede doel, twee projecten in Israël.
De avond begint om acht uur en duurt tot tien uur.
Vanaf half acht is de zaal geopend en is er koffie.
 
Adres de Schuilplaats: Otterloseweg 18 a 6718ZM Ede tel: 0318-650054