Nieuws
De ChristenUnie fractie heeft samen met de PvdA fractie vandaag een verzoek ingediend om a.s. woensdag 18 februari een spoeddebat te kunnen voeren over de ontstane situatie rond de regiotaxi. Voor de ChristenUnie is het onaanvaardbaar dat reizigers niet vervoerd kunnen worden omdat een contractpartij weigert de weg op te gaan. Maar daarnaast is het voor ons ook onvoorstelbaar dat er blijkbaar geen planklaar noodscenario klaar ligt bij de provincie temeer daar de provincie allang met de vervoerder op gespannen voet leeft over de uitvoering van het reizigersvervoer, aldus fractievoorzitter Pieter Plug.
 
Op woensdag 11 februari werden Provinciale Staten van Gelderland geconfronteerd met het bericht dat vervoerder Willemsen de Koning het vervoer met de regiotaxi heeft gestaakt. De provincie heeft van haar kant via de voorzieningsrechter Willemsen de Koning gedwongen het vervoer te hervatten. De gehele situatie rond de regiotaxi vraagt om een spoeddebat waarin de leden van Provinciale Staten met o.a. de Gedeputeerde kunnen debatteren over de ontstane situatie. De regiotaxi is voor een groot aantal Gelderlanders de enige mogelijkheid om nog vervoerd te kunnen worden.
 
Het gaat juist om mensen die al beperkt zijn in hun mobiliteit. Wij kunnen deze mensen niet in de kou laten staan. Alhoewel de vervoerder Willemsen de Koning in eerste instantie verantwoordelijk is, blijft het (openbaar)vervoer via de regiotaxi een verantwoordelijkheid van de provincie. Indien nodig maken we als provincie extra financiële middelen vrij om de dienstverlening met de regiotaxi uit te voeren.
 
Voor de ChristenUnie staat voorop dat onze burgers die al beperkt mobiel zijn goed en adequaat vervoer moet worden geboden. Van deur tot deur.