Nieuws
In het souterrain van museum Oud-Lunteren is sinds kort een mammoetjong te bewonderen, de enige die in een museum in Nederland is te zien. Het dier maakt deel uit van de permanente expositie 'Schatten van de Goudsberg'. Samen met het Luntersche Buurtbosch kon het museum het mammoetjong bekostigen.
 
Jan de Boer
 
In de loods van North Sea Fossils vonden vrijwilligers van het Lunterse museum het mammoetjong. Al eerder, in 1938, werden er in Lunteren delen van een mammoet gevonden. Het was toen landelijke nieuws. In De Telegraaf van 9 januari 1938 stond dat er door grintgraver Klok uit Lunteren op het zogenaamde Hondslog aan de Harskamperweg een aantal beenderen werden blootgelegd. ,,Na een nauwkeurig onderzoek, waaraan ook andere wetenschappelijke deskundigen deelnamen, is men tot de slotsom gekomen dat de opgegraven beenderen van een mammoet afkomstig moeten zijn." 
Mammoet_terug_in_Lunteren 
ZELDZAAM Een kies en een wervel verkeerden nog in een vrij goede toestand, de overige beenderen waren zo uiteengevallen, dat zij niet meer in hun oorspronkelijke staat konden worden teruggebracht. ,,Op de Veluwe zijn tot nu toe nog nimmer beenderen van een mammoet aangetroffen, zodat deze vondst wel zeer zeldzaam is", zo stond ook in het Amsterdamse dagblad. Waar de overblijfselen van de mammoet zijn gebleven is onbekend.
 
Door de aankoop van het museum is er weer een mammoet terug in Lunteren. Wolharige mammoeten waren in de laatste ijstijd (200.000 - 10.000 voor Christus) geen uitzondering op de Veluwe. De mammoet stierf waarschijnlijk vlak na het einde van de laatste ijstijd uit, vermoedelijk door bejaging van de mens.