Nieuws
In Museum Lunteren gaat op zaterdag 12 mei de expositie ‘Verteld Verleden’ van start. Een aantal interessante Lunteranen zal daarin centraal staan. Deze dorpsgenoten nemen ons mee in hun eigen verhaal.
Museum_Lunteren_1
Wij zijn allemaal dragers van geschiedenis. Veelal houden we die (persoonlijke) geschiedenis bij ons. Hooguit vertellen we die door aan familieleden, zoals kinderen of kleinkinderen. In de oertijd en de vroege historie van de mens bestond er eigenlijk alleen zoiets als de vertelcultuur. Aan de hand van verhalen deelden mensen hun ervaringen, kennis en vaardigheden met derden.
Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst is de geschiedenis opgetekend in boeken en geschriften. Toch bestond al langer een vorm van overdracht via beelden, denk bij voorbeeld aan de grottekeningen van Lascaux in Frankrijk of aan de rotstekeningen in Australië.
Museum_Lunteren-3 
Het is ondoenlijk alle persoonlijke verhalen op te tekenen en te bundelen, en het is jammer dat daardoor ook veel verloren gaat. Medewerkers van het Museum Lunteren hebben het afgelopen jaar met 15 dorpsgenoten gesproken en foto’s van hen gemaakt.
De expositie geeft een inkijkje in hun leven. U kunt luisteren, lezen en kijken naar het ‘Vertelde Verleden’ van bijzondere Lunteranen. Ontdek die onbekende geschiedenissen!