Nieuws
Zorgboerderij Eck-stra wordt er binnenkort door Eck-stra begeleiding weer een nieuwe ‘ik leer leren’ training gegeven. Deze training is voor kinderen die in groep 7,8 of in de brugklas zitten en biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Kinderen ontdekken alles over hun eigen manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren.
 
De ‘Ik leer leren’ training wordt gegeven in groepjes van 4 tot 8 kinderen en bestaat uit vijf bijeenkomsten van 1,5 uur. De volgende training start op donderdag 5 oktober van 18.30 – 20.00 uur op zorgboerderij Ecks-tra.
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.eck-strabegeleiding.nl of mailen naar