Nieuws
Door Henk de Rooy
 
Kijk”, geeft Jan Dirk van de Voort aan: “Die gele grond is van 800 jaar terug! Toen begon hier de ontwikkeling.” Ik kijk zo’n 75 cm. de bodem in. Even tevoren heeft Jan Dirk in een weiland een plag uitgestoken van een flinke stoeptegel.
Gelijk onder het gras is de losse grond, althans zo lijkt het. Het is een vruchtbare laag van ong. 20 cm. “Dat is nu pierenpoep!(?) Hier doen we het allemaal voor! Het weer gezond maken van de grond.”
Met het hierboven beschrevene kunnen bezoekers aan de Open Dag (zaterdag 16 juni) op de ‘Groote Voort’ zelf ervaren. Ga met Jan Dirk het weiland in en dompel onder in 800 jaar bodemgeschiedenis in een notendop.
Open_Dag_De_Grote_Voort 
Honderden jaren
Ruim dertig jaar lang is Jan Dirk bezig met de grond om zijn boerderij ‘De Groote Voort’ in Lunteren weer gezond te maken. De natuurlijke cyclus van bemesting door koeien te herstellen. “De Gelderse Vallei is ontzettend vruchtbaar, alleen weten we dit niet te benutten. We hebben het wel over een humuslaag van 50 cm. die is ontstaan door het plaggen, de bemesting van geiten, schapen en koeien. Wat in honderden jaren is ontstaan gaat ook nu nog door. Vanuit de hoger gelegen Veluwe stroomt het regenwater uiteindelijk naar de Gelderse Vallei. Humusrijk en ijzerhoudend water.”
Een nabijgelegen sloot vormt het bewijs. Wat ik altijd als ‘vervuiling’ dacht te zien blijkt een ijzerhoudend laagje op het water te zijn.
 
Verstoorde laag
Maar de vruchtbare laag is door decennia lang gebruik van steeds zwaardere machines ingeklonken tot een harde weerbarstige laag.
Het bewijs wordt getoond in het gegraven gat. Onder de ‘pierenpoep’ wordt een harde laag zichtbaar, de ‘verstoorde’ laag. Het natuurlijke proces van bemesting door het vee en het korrelig houden van de grond door de pieren kwam tot stilstand. Dit wordt zichtbaar bij overvloedige regen, zoals in de afgelopen weken. Het regenwater dringt niet door de harde laag en er ontstaan plassen op het land.
Open_Dag_De_Grote_Voort_1 
Het is gelukt
Bij boerderij ‘De Groote Voort’ ging ruim dertig jaar geleden het roer om. “Ik had nog maar net het bedrijf overgenomen van mijn vader, maar koos voor het weer boer zijn in en met de natuur. Het is een moeizaam proces geweest en vaak werden we heir voor gek verklaard. Maar het is gelukt, we zijn op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren. Dit jaar is het eerste jaar dat ik niet meer hoef te bemesten, de koeien bemesten het land en de pieren doen ondergronds het werk. Het is een kringloop, het één heeft het ander nodig!”
Inmiddels weten ze vanuit de gehele wereld ‘De Groote Voort’ aan de Postweg in Lunteren te vinden. Buitenlandse universiteiten zijn er bij wijze van spreken kind aan huis. Universiteit Wageningen volgt de ontwikkelingen op de voet en een bezoek is inmiddels een vast onderdeel geworden van het studieprogramma.
 
Investeren in de bodem
Tijd om achterover te leunen en kijken hoe de kringloop zich hersteld is er natuurlijk niet. “Wij blijven steeds weer leren van de natuur. Want, de bodem is de basis, het eerste levende organisme op het bedrijf. En dát koesteren wij met hart en ziel. De bodem is oud en dwingt respect af. Tegelijk zijn wij er verantwoordelijk voor. Als wij investeren in de bodem, door gefermenteerde stalmest te gebruiken in plaats van kunstmest, dan bloeit het bodemleven op (wormen, schimmels en bacteriën) en kunnen we in overvloed oogsten.”
 
U bent welkom op de Open Dag, zaterdag 16 juni, op ‘De Groote Voort, Postweg 10 te Lunteren. Zie ook de advertentie elders in deze Lunterse Krant.