Nieuws
Museum Lunteren is nauw met de Lunterse gemeenschap verbonden. Het museum verbindt als museum voor kunst en cultuurhistorie het culturele verleden en heden van Lunteren en de omliggende regio met elkaar.
Het museum brengt beelden en verhalen van vroeger en nu tot leven en deelt dit met bewoners en bezoekers. Dat gebeurt middels vaste tentoonstellingen en wisselexposities op een tot de verbeelding sprekende manier.
Het museum is ook op een andere manier uniek: het draait volledig op vrijwilligers. Daarvoor hebben wij ook jou nodig! Wil je meehelpen aan het verder uitbouwen van het museum?
Ter versterking van het team van Museum Lunteren is het op zoek naar de volgende vrijwilligers.
 
Gastvrouw/heer

Je werkt in een team en met elkaar draag je zorg voor de bezetting van de receptie/entree van het museum. Je taken bestaan o.a. uit het gastvrij ontvangen en te woord staan van bezoekers en rondleiden van bezoekers.
 
Administratief bijspringen.
Papierwerk en administratie zullen altijd gedaan moeten worden. Wij zoeken vrijwilligers, die ons hierbij willen helpen en digitaal vaardig zijn.
 
Technische ondersteuning
Ben je handig met gereedschap en wil je een belangrijke rol spelen om mooie exposities in te richten of om mee te denken of standby te staan bij activiteiten in ons museum.
 
Educatie team
Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen hun eigen omgeving leren kennen, zijn projecten over erfgoed en geschiedenis ontwikkeld voor de schooljeugd van het basisonderwijs. Wie reden er vroeger over de Hessenwegen (groep 5 en 6)? Wat gebeurde er in Lunteren tijdens de oorlog (groep 7)? Wat is er allemaal te zien op de Goudsberg (groep 8)?
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om met de kinderen om te gaan en misschien zelf ervaring heeft opgedaan in het onderwijs.
 
Wij zien je graag voor een gesprek, dus bel mij 0657101259 Sofia Feenstra, secretaris Museum Lunteren. Info www.oudlunteren.nl