Nieuws
Plaats in de kern van de buitendorpen Otterlo, Harskamp, Bennekom , Lunteren (65 – 85) en Wekerom, Ederveen (25) oorlogsvluchtelingen. Er staan voldoende panden leeg en er zijn voldoende braakliggend terreinen aanwezig voor het plaatsen van Chalets etc. voor tijdelijke opvang. De gemeente voldoet dan aan de landelijke verplichtingen en de bevolking zal de kleinschalige opvang zeer beslist steunen.
Echter wel onder strikte randvoorwaarden (bijv. gezinnen ), want een dorp op de Veluwe heeft geen multi-culturele samenstelling en de educatieve-en recreatieve voorzieningen, zoals de stad Ede.
 
Wat de lokale overheid ook 14 april a.s. beslist:
Laten we met elkaar de nodige onrust onder de Lunterse bevolking proberen weg te nemen. Een bang mens gaat al snel lijken op zijn tegenstander.
Laten we ons in ieder geval als Lunteranen verenigen in plaats van verdelen;
Laten we ons verzoenen en liefde najagen in plaats van angst en haat prediken;
Laten we zowel oog hebben voor de tegenstanders en hen serieus nemen, als het gaat om het plaatsen van een A.Z.C. in het excentrisch gelegen bosperceel, volgens de gemeente alleen geschikt voor recreatieve doeleinden en niet voor permanente bewoning, maar laten we ook oog hebben voor de vele vluchtelingen (uit een waanzinnige oorlog) die ongewild in ons land vertoeven.
Vluchtelingen die in ons land naar rust, vrede , gerechtigheid zoeken en op adem willen komen.
Voorbijgangers die door het C.O.A. vele malen van crisiscentrum naar crisiscentrum zijn verplaatst.
 
Wel maak ik mij persoonlijk zorgen over de wijze waarop het C.O.A. steeds de plaatsen bepaald van de A.Z.C’s. Deze wordt totaal niet geleid vanuit levensbeschouwelijke of morele overwegingen, maar het gaat er bij het C.O.A. louter om of de gevonden plaats geschikt is voor 500/600 asielzoekers .( in Trouw vorige week). Er wordt totaal geen rekening gehouden met de plaatselijke bevolking en culturele omstandigheden, maar ook niet met de vluchtelingen o f de plek in de bossen voor iedere vluchteling wel geschikt is. Wellicht kan het Gemeentebestuur van Ede hier scherper op toezien en ons een adequaat antwoord geven waarom voor de “Goudsberg” is gekozen en niet voor de Lindehof in Otterlo?.(zie voorbeeld gem. Tilburg).Ik mis het lokale bestuur die de zorgen en de cultuur van de buitendorpen dient te bewaken.
Een dorp op de Veluwe behoor je niet te belasten met zoveel asielzoekers.
Blijft voor Lunteren de prangende vraag:
 
Zijn wij als dorpsgenoten instaat 85 vluchtelingen te adopteren en met hen positief aan het werk te gaan in onze dorpsgemeenschap?
Zijn we ook instaat 200 vluchtelingen in ons dorp op te nemen??????????
In Otterlo was er de commissie Stiekem die een locatie voor tijdelijke opvang moest zoeken, maar nu worden we in Lunteren weer geconfronteerd met beslissingen die in feite door het C.O.A. al zijn genomen, zie de informatie in de landelijke dagbladen.
Laten we met z’n allen proberen als open samenleving onze parel van de Veluwe Lunteren positief op de kaart te zetten(als een gastvrij dorp) en behandel je medemens, zoals je zelf behandeld wenst te worden, maar we mogen ook onze grenzen van plaatsing op een fatsoenlijke wijze kenbaar maken.
 
Het is vooral de raadsleden uit de dorpen of zij een verstandig besluit willen nemen op grond van wat er ook leeft aan bezorgdheid onder de Lunterse bevolking en zij dienen te beseffen dat 200 – 300 vluchtelingen totaal niet op een ordentelijke wijze kunnen worden opgevangen.
 
Joop Moret