Nieuws
Na de januaristorm is aan het Gazenbeekpleintje (achter het Westhoffhuis) deze boomstronk (van
een momentale Esdoorn) blijven staan. Bewoners daar willen nu van deze stronk een monument
ter ere van deze beroemde Lunterse schrijver en dichter oprichten.
Steun_de_Jac._Gazenbeek-boom
Voor het aantrekken van een
boomzaagkunstenaar is nog ca. 1.700 euro nodig. Daarvoor vragen wij uw medewerking door de
jongste WaardeCheque aan dit unieke burgerinitiatief te doneren > www.ededoet.nl/
Niet geactiveerde Cheque’s kunt u ook inleveren bij Bertus van Dijk, Jac. Gazenbeeklaan 1
of George de Haan, Baron Mackaystraat 5.