Nieuws
Het eerste particuliere woonhuis van Nederland dat een Nul-op-de-Meter hypotheek van € 25.000,- heeft gekregen is maandag 30 oktober officieel in gebruik genomen door de bewoners.
 
Dit in Lunteren gevestigde huis is met haar negenendertig zonnepanelen, drie zonnecollectoren, een lucht-water-warmtepomp en een goede isolatie zowel all-electric als energiepositief. Het heeft een negatieve energierekening doordat het huis veel meer energie opwekt dan het gebruikt. Niet alleen goed dus voor het klimaat, maar zeker ook voor de portemonnee van haar bewoners!
 
Tijdens de officiële opening is Leon Meijer, wethouder duurzaamheid van de gemeente Ede, ingaan op het belang van gasloze nieuwbouw om de klimaatdoelstellingen van zijn gemeente te kunnen halen.
Nicolaas van Everdingen van ‘Adviesbureau Plushuis’ uit Ede, bewaker van de systeemintegratie én coördinator tussen klant, installateur, architect en aannemer, heeft namens alle partijen die nauw hebben samengewerkt het prestatiegarantie-certificaat uitgereikt aan de bewoners.
 
De Plushuis-partners, allen uit de Regio FoodValley, die gezamenlijk de hoge kwaliteit hebben opgeleverd zijn:
Bouwmanagement en systeemintegratie: Nicolaas van Everdingen - Plushuis, Ede
Architect: Alfred Verschuur - ABCV Architectuur, Lunteren
Aannemer: Van den Brandhof, Lunteren
Accoya Kozijnen: Doornenbal, Veenendaal
Installaties (warmtepomp, ventilatie, domotica en monitoring): Green Igloo – powered by Orcon & Thercon, Veenendaal
Installateur: Van Veldhuizen, Ede
Luchtdichtheidsadvies en Blowerdoor-testen: Peter van der Kleij, Arnhem
Zonnepanelen: Nieuwkerk Consultancy, Ede
Financiering: Rabobank Gelderse Vallei, Lunteren