Nieuws
Donderdag 18 april, om 14:45 uur, is er een zienswijzeoverleg over het onderstation in Lunteren. Deze is in het Raadhuis (kamer A403), Bergstraat 4 in Ede.
Daar zullen alle indieners hun zienswijze/bezwaar nader toelichten aan de hand van vragen van Wethouder De Pater en enkele Raadsleden.
 
De bijeenkomst is openbaar en dus zijn onze dorpsgenoten welkom om de indieners van de zienswijzen met hun aanwezigheid te ondersteunen.
Zie ook de animatie video https://youtu.be/1nSYGYjIgDQ over de onderstation problematiek.