Nieuws
Van maandag 20 t/m 25 mei is weer de jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In de landelijke collecteweek kunnen verenigingen en stichtingen bij u aanbellen voor steun voor de eigen vereniging. Het Prins Bernhard Cultuurfonds doneert de helft van de collecteopbrengst aan de vereniging zodat cultuur in uw eigen buurt levend blijft en iedereen kan blijven genieten van mooie muziek, evenementen of andere culturele activiteiten!
Ook in Lunteren zijn de collectanten actief! Want Kunst Na Arbeid Lunteren werft voor de verschillende orkesten die er zijn binnen de vereniging. Het Fanfareorkest, het B-orkest of het slagwerkorkest en niet te vergeten de jeugdgroepen zijn heel blij met uw donatie.
Daarnaast collecteert Christelijke Oratoriumvereniging Sursum Corda voor hun jaarlijkse uitvoering. Op 6 april is de Mattheus Passion van J.S. Bach met groot succes uitgevoerd en de blik is nu gericht op april 2020 waar het Requiem van W.A. Mozart op het programma staat.
Maar ook de Stichting Beleef Lunteren loopt voor het goede doel: Op 13 april was de herdenking van de bevrijding met een prachtige belevingsvoorstelling met verhalen over de oorlog. Op 27 juli staat weer de jaarlijkse ijzertijddag op het programma bij de Celtic Fields in samenwerking met GLK, Museum Lunteren en gemeente Ede.
Het stratenplan is verdeeld over deze drie culturele organisaties, dus fijn u te kunnen spreken en alvast bedankt voor uw steun voor nu en in de toekomst!! Als u onverhoopt niet thuis bent, kunt u ook doneren via de website https://www.anjeractie.nl of contact leggen via de websites van
Diverse acties kunt u ook volgen via www.Ededoet.nl