Nieuws
 
 
 
Elke derde dinsdag van de maand komen ondernemers uit Lunteren bijeen bij de Business Club Lunteren (BCL). Het zijn leuke en gewilde bijeenkomsten waar ondernemers elkaars bedrijf en filosofie leren kennen. De kracht van de BCL is dat het een open club is en er geen vast lidmaatschap geldt. “Men komt er graag even aanwaaien. De BCL is laagdrempelig en dat spreekt ondernemers aan”, aldus een van de bestuursleden.
Bedrijven_enthousiasmeren_voor_Business_Club_Lunteren
Een BCL bijeenkomst op een zomerse locatie.
 
Kennis delen met elkaar
De formule van BCL is even eenvoudig als doeltreffend. De gastheer/-vrouw van de avond ontvangt de gasten, waarna er een presentatie volgt. Veelal van het bedrijf of onderneming waar men die avond te gast is. Na een vragenrondje komt het informele deel van de avond. Het netwerken en het elkaar spreken en informeren. Een formule dat al vier jaar (sinds de oprichting) uitstekend werkt
Dit is sinds de eerste ontmoeting (1 oktober 2014 in de Mulderschuur) een succesformule gebleken: Kennis delen met elkaar.
 
Elkaar beter leren kennen
Volgende week dinsdagavond komt de BCL weer bijeen, ditmaal is men te gast bij Schuiteman Accountants. Het thema is dan: ‘Investeren in duurzaamheid: de Belastingdienst doet mee!’. Een onderwerp dat in de lijn van de BCL avonden ligt. Actueel, interessant en waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen.
Naast het uitwisselen van kennis is Business Club Lunteren gericht op het elkaar (beter) leren kennen en het onderhouden van contacten.
“Er is veel meer in Lunteren aanwezig aan kennis, innovatie en interessante ontwikkelingen dan men beseft. Door de BCL hebben vele ondernemers elkaar beter leren kennen. Voor veel oplossingen kan men in de eigen omgeving terecht. Dat is het voordeel van het elkaar ontmoeten. Je leert je ondernemende buurman op een informele wijze kennen.”
 
Nieuw bestuur
Sinds 1 januari van dit jaar is het bestuur vernieuwd. Marije Kuppens en Christiaan Kramer hebben plaatsgemaakt voor Bert van de Vendel (Van den Vendel Advies), Robbert van Hal (CMC Makelaars) en Susan van Laar (DBA Advies/Regiobank). Samantha Storteboom & Henrieke Nab-Van Holland zijn nog aangebleven.
Een nieuw & nog oud bestuur dat voortgaat op de oude basis. Zij het met nieuwe impulsen en ideeën. Zo wilt men nog meer de bedrijven op De Stroet warm maken voor Business Club Lunteren en ook de Lunterse middenstand meer wijzen op de mogelijkheden die BCL hen kan bieden.
“Het is leuk om nieuwe gezichten te zien. Het olievlekje van kennis delen, is nooit groot genoeg.”