Nieuws
De onthulling van het Moluks monument, in het centrum van Lunteren, zaterdag 8 september was een historische gebeurtenis. Het markeert het verblijf van de Molukkers cq Molukse gemeenschap van meer dan 50 jaar in Lunteren. Tevens symboliseert het de verbinding en de harmonie tussen de verschillende culturen in Lunteren.
De middag begon met een dankdienst in het kerkgebouw ‘Bethanie’ van de Moluks Evangelische Kerk. In het bijzijn van burgemeester Rene Verhulst vond bij gebouw ‘Ina Ama’ de ceremoniële vlaghijsing plaats van de Molukse vlag. Vervolgens ging men onder begeleiding van
een jonge generatie Tifaspelers in processie naar de Dorpsstraat in het centrum van Lunteren, waar
de onthulling van het monument plaatsvond.
Moluks_monument_in_Lunteren 
Bij aankomst werd men ontvangen door jonge menariedanseressen. De onthulling van het monument vond daarna plaats door vier generaties van de familie Huliselan samen met burgemeester Rene Verhulst. Het gedicht ‘Hidup prauw’ van ds. Theo Pattnasarany werd door Yamena Macco voorgedragen en onder muzikale begeleiding werd het lied ‘Di tengah ombak’ gezongen. Vervolgens kwamen een aantal sprekers aan bod, waaronder burgemeester Rene Verhulst en Simon Pattinasarany namens het Moluks Platform.
De kunstenaar/ontwerper Jair Pattipeilohy en de kunstenaar /uitvoerder Maurice Den Boer gaven
tekst en uitleg over het kunstwerk. Ds. Ria Scheltens-Ritzema van de Gereformeerde Kerk uit
Lunteren sloot de rij van sprekers af.
Moluks_monument_in_Lunteren_1 
Het informele gedeelte kon hierna van start gaan met een hapje, een drankje en muziek. Het Lunters Blaasorkest ‘Staccato’ bracht tot enthousiasme van het talrijke aanwezige publiek Molukse liedjes ten gehore. Het Mannenkoor zong hun versie van het lied ‘You raise me up’. De groep ‘Amboyna’ bracht
bekende Molukse traditionals (lagu-lagu) op een sfeervolle manier ten gehore. Het werkte aanstekelijk op het publiek, want er werd spontaan gedanst.
Het vermelden waard is dat veel oud-bewoners van de Molukse wijk uit Lunteren aanwezig waren om deze historische gebeurtenis bij te wonen.
Moluks_monument_in_Lunteren_2
De organisatie van de onthulling was in handen van de Werkgroep Moluks Monument bestaande uit jongeren van de derde en vierde generatie. Heel veel dank en complimenten aan de werkgroep en de vele vrijwilligers.
Moluks_monument_in_Lunteren_3 
Uitleg Moluks monument
Het monument bestaat uit een bronzen vlerkprauw, ook wel een uitleggerkano genoemd, te midden van golven. Het geheel is op een zuil van natuursteen geplaatst, met daarop de tekst 'di
tengah ombak' (‘midden in de golven’).
Ook zijn in het monument de namen van de eerste generatie Molukkers in Lunteren verwerkt.