Nieuws
Op 15 november 2015 organiseert zorgdienstverlener Opella een lezing over mantelzorg met prof. dr. ing. Alice de Boer uit Ede, met als thema ‘Wat maakt het verschil?’. Belangstellenden zijn welkom. De Cliëntenraad van Opella neemt het initiatief voor deze lezing vanwege haar betrokkenheid bij de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.
 
Mantelzorg is de onbetaalde hulp die ruim vier miljoen volwassenen in Nederland geven aan hun zieke of hulpbehoevende naaste. Eén op de tien helpers – 400.000 mensen – voelt zich zwaar belast door die zorgtaak. Er is veel onderzoek gedaan naar mantelzorg en zorg door vrijwilligers (de informele zorg) en naar deze ernstig belaste helpers. Zij kunnen als gevolg van die belasting gezondheidsschade of psychische schade ervaren. Wat kan het verschil maken bij
ernstig belaste informele zorggevers? En wat zijn de consequenties voor beleid van zorgorganisaties, gemeenten, onderwijs en organisaties in het sociaal domein? Deze en andere vragen komen aan de orde in de lezing van Alice de Boer, georganiseerd door de Cliëntenraad van Opella. Alice de Boer is bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp aan de VU in Amsterdam en ook werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.
 
U bent van harte welkom op woensdag 15 november 2017, 15.30-18.00 uur, locatie Walraven, Oost Breukelderweg 1 in Bennekom. Meer informatie en aanmelding: clientenraad@opella.nl.
 
Over Beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
In de landelijke ‘Beweging Raicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’, gaat het om zorg en ondersteuning die mensen in staat stelt om te leven zoals zij dat willen, thuis of in een verpleeghuis. We zoeken de grenzen op van wat mogelijk is om dat waar te maken. De Cliëntenraad van Opella wil dat in de verpleegzorg het welbevinden en leefplezier van mensen centraal staat en niet 'de zorg'. De regie ligt bij de klant.