Nieuws
Dinsdag 20 februari verzorgt Peter van Kan een lezing in het ‘Witte Kerkje’ te  Lunteren. Het thema is: Het ontstaan van het Christendom.
In deze lezing wordt onderzocht hoe de boodschap van een rondtrekkende Joodse leraar kon uitgroeien tot een wereldwijde godsdienst. Hierbij worden de historische en de spirituele invalshoeken met elkaar gecombineerd.
 
Het_ontstaan_van_het_Christendom
fofo: Peter van Kan
Vragen die aan de orde komen, zijn o.a.: Wat geloofde, wat zei en wat deed Jezus? Hoe werden de verhalen over hem overgebracht? De spreker vat de hoofdlijnen samen en zoomt in op
cruciale aspecten. Als de sfeer te mentaal dreigt te worden, pakt hij zijn gitaar en zingt een toepasselijk lied. Er is ruimte voor vragen en reacties.
De avond begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt € 7,00. Informatie en aanmelden via centrumwijland@yahoocom of 06 46320077.