Nieuws
Woensdagavond 20 september werd er in de Bethelkerk te Lunteren een informatieavond gehouden. Deze ging over de herontwikkeling van de locatie van de Bethelkerk. Deze informatieavond werd georganiseerd door gemeente Ede, Careander en bouwbedrijf Nap. Er waren vertegenwoordigers van deze organisaties aanwezig voor eventuele vragen. De informatieavond werd druk bezocht en de bezoekers stelden het op prijs in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het terrein betrokken te worden.
Herontwikkeling_locatie_Bethelkerk_Lunteren 
De gemeente Ede en bouwbedrijf Nap willen het terrein herontwikkelen ten behoeve van Careander. Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werken of dagbesteding en vrije tijd. Deze organisatie heeft één centrale locatie (De Bongerd) met 18 zorgeenheden en 4 decentrale locaties met in totaal 14 zorgeenheden.
Careander heeft tevens een wachtlijst, welke is op te lossen met het realiseren van 11 extra zorgeenheden bovenop het huidige aanbod. De huidige huisvesting van De Bongerd voldoet kwalitatief niet meer. Daarnaast heeft men de wens om alle zorgeenheden op één centrale locatie te vestigen. Dit willen zij realiseren door op één centrale locatie twee gebouwen te realiseren, bestaande uit vervangende huisvesting voor De Bongerd met 18 zorgeenheden en een nieuwe huisvesting met 25 zorgeenheden.
 
Informatieavond
Op de informatieavond maakten bezoekers kennis met de plannen. Voorts werd er toelichting gegeven op de beoogde herontwikkeling. Tijdens de avond werd informatie gedeeld over het concept stedenbouwkundigplan en de planning van het voorgenomen proces.