Nieuws
Zaterdag 29 juni vond de verkoopmarkt plaats bij Zorgvilla Nieuw Boschoord en dit was een groot succes! De opbrengst van deze zeer geslaagde dag is € 594,30. Dit geld zal gebruikt worden voor de aanschaf van een Duofiets voor de bewoners. Door meerdere spaaracties via Ede doet is inmiddels het bedrag van € 3204,30 gespaard.
 
De dank gaat uit naar de sponsors, Slagerij Ab van Leeuwen, Havé verwarmingen, Landwinkel ‘t Doesburger Erf en Blooms & Blossom. Ook alle vrijwilligers en collega’s die deze dag geholpen hebben wordt bedankt voor hun inzet.