Nieuws
Zoals in de Lunterse Krant eerder genoemd wordt gewerkt aan het ontwerpen, maken en plaatsen van een bronzen buste van de Lunterse ereburger Prof. Dr. Hugo de Vries, die tweemaal voor de Nobelprijs is genomineerd op basis van zijn werk in zijn laboratorium aan de Dorpsstraat.
 
Zoals beloofd houden wij u, lezers van de Lunterse Krant, op de hoogte over de stand van zaken. Intussen is een bedrag van 350 euro op de rekening gestort NL33ABNA0477999670 t.n.v. PJP Zuurbier onder vermelding van De Vries 80.
 
Wij nodigen u uit, nu de eerste schapen over de dam zijn, mee te doen en het fonds te laten groeien. Via de Lunterse Krant berichten wij u over de stand van zaken.