Nieuws
De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Gelderse Vallei Midden is in volle gang. Inmiddels
worden de eerste adressen uit het gebied aangesloten op het netwerk.
Eerste_huisaansluiting_glasvezel_Lunteren
Woendagmiddag 6 juni werd, bij de fam. Vaarkamp, aan de eerste aansluiting op het glasvezelnet een officieel tintje gegeven. Op de foto feliciteert Cristan Bronswijk (dienstaanbieder Solcon) mevr. Vaarkamp met de aansluiting. Tussen hen in dhr. Vaarkamp.