Nieuws
Het is weer Pasen. Elk jaar weer een bijzonder moment voor christenen wereldwijd. In Lunteren maar ook in dorpje als Anjar in Libanon. Overigens vieren de Armeense christenen in dit dorpje hun jaarlijkse Paasfeest pas over enkele weken omdat zij daarin de kalender volgen van de oosters-orthodoxe kerken. De predikant van de Armeens protestantse kerk van Anjar was onlangs op bezoek in de Lunterse Maranathakerk. Een bezoek dat voortkwam uit een vriendschapsband tussen Anjar en de gemeente van de Maranathakerk in Lunteren.
 
Een band die is ontstaan door de komst van ds. Jaap Hansum naar de Maranathakerk. Beiroet (Libanon) was voor twee jaar terug de verblijfplaats van het gezin Hansum. Eenmaal in Lunteren bleven de contacten met Libanon en met name die met ds. Hagop Akbasharian. Deze contacten kregen meer vastigheid toen de gemeente van de Maranathakerk zich uitsprak vriendschapsbanden aan te gaan met de gemeente van Anjar.
Initiatieven borrelden op en er werden projecten gestart om de Armeense gemeente te ondersteunen. Enerzijds financieel, anderzijds op geestelijk gebied.
Om de contacten te intensiveren kwam ds. Hagop Akbasharian begin maart naar Lunteren om kennis te maken. Tegelijkertijd kreeg de gemeente van de Maranathakerk de kans zich een beeld te vormen van het bijzondere dorpje en haar inwoners.
Hagop_Akbasharian 
Het is moeilijk voor te stellen, maar Anjar ligt pal tegen de Syrische grens en kent ook haar vluchtelingen problematiek. Het ontstond in 1940 toen een Armeense groep vluchtte uit Turkije en onderdak vond in een Frans tentenkamp in de Bekavallei. (Het huidige Libanon was tot 1943 Frans grondgebied.)
Het tentenkamp groeide uit tot een heel mooi dorp dat als een christelijke oase is temidden van de vele honderdduizenden moslims. Anjar telt slechts ongeveer zo’n 2.500 inwoners! Eveneens bijzonder is dat er een christelijke school met 220 scholieren met daaraan verbonden een internaat. In het internaat wonen vooral kinderen uit gebroken gezinnen uit Beiroet en ook uit Syrië. Ds. Hagop Akbasharian is behalve predikant ook verantwoordelijk voor zowel de school als het internaat.
 
Het is dus niet zomaar een vriendschapsband die de Maranathakerk met de gemeenschap in Anjar heeft. Er zijn plannen om een bijbelkring op te zetten in zowel Lunteren als Anjar waarbij via onder andere gezet social media leeservaringen worden gedeeld en de beide kringen elkaar in de toekomst ook in levende lijve kunnen ontmoeten. Bijzonder is ook de band met de moslims uit de Bekavallei. Al vanaf het begin leefde de Armeense gemeenschap in harmonie met hun moslimburen. Vanuit deze achtergrond heeft de kleine gemeenschap een project opgezet om kinderen van Syrische vluchtelingen naar school te laten gaan. De Maranathakerk in Lunteren ondersteund dit en is een inzamelactie gestart om dit project financieel te ondersteunen. Deze kleine christengemeenschap van slechts enkele duizenden mensen brengt elke dag weer in de praktijk dat het mogelijk is een oase van rust en acceptatie te zijn in een gebied waar verdraagzaamheid ver te zoeken is.