Nieuws
 Als het aan een bijna unanieme Dorpsraad Lunteren ligt komt er geen Asielzoekerscentrum (AZC) met tenminste tweehonderd bewoners op het terrein van Vakantiepark De Goudsberg. Dat was woensdagavond in het Westhoffhuis de uitkomst van de door ruim tachtig mensen bijgewoonde besloten vergadering, die uitsluitend toegankelijk was voor leden van de Dorpsraad.
Dorpsraad_Lunteren_massaal_tegen_komst_AZC_De_Goudsberg
Tijdens de Dorpsraad werd ook duidelijk dat de Lunteranen in meerderheid vinden, dat vluchtelingen hulp nodig hebben. Maar dat moet dan gebeuren in de vorm van kleinschalige opvang voor vijftig tot honderd asielzoekers op een locatie dichterbij of in de kern van het dorp. In dat geval zijn er voldoende vrijwilligers bereid de helpende hand toe te steken.
 
Voorzitter Auke Ozinga van de Dorpsraad zei in zijn openingswoord, dat de bijeenkomst bedoeld was om te peilen hoe de inwoners van Lunteren over een AZC denken. ,,We willen aan de gemeente een standpunt overbrengen dat zo breed mogelijk wordt gedragen. En dat is moeilijk. Daarom hebben we jullie uitgenodigd om jullie mening te horen. Het bestuur van de Dorpsraad inventariseert die en daarna fungeren we als doorgeefluik.'' Hij riep de aanwezigen op te proberen met nieuwe argumenten te komen. ,,We hebben er de afgelopen tijd al zoveel gehoord.''
 
RAAD BESLIST Zoals bekend stellen het college van burgemeester en wethouders voor in totaal negenhonderd vluchtelingen op te vangen, verdeeld over De Goudsberg, De Braamhorst aan de Zonneoordlaan en De Klinkenberg. In de zaal aanwezige gemeenteraadsleden verzekerden dat de uiteindelijke beslissing op donderdag 14 april door de gemeenteraad wordt genomen. Diverse leden van de Dorpsraad zeiden te hopen dat er dan ook geluisterd zal worden naar de mening van de bevolking en dat Ede eigen beleid zal voeren en niet op voorhand de oren zal laten hangen naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat zet in op AZC's met minimaal tweehonderd asielzoekers. ,,Er zijn voorbeelden van gemeenten die nee hebben gezegd tegen het COA, omdat ze wel een kleinschalige opvang willen, maar tweehonderd te veel vinden,'' aldus één van de leden.
 
Een vertegenwoordiger van de mensen die recreëren op De Goudsberg voerde aan dat de opvang van tien tot vijftien gezinnen te doen is. ,,Dan kunnen we de vluchtelingen op een ordentelijke manier opvangen. Maar als er tweehonderd komen, zullen wij moeten integreren. Tweehonderd zijn er gewoon te veel.''