Nieuws
In 2016 ging van ‘Camp Schoenen & Fashion’ verbouwen. Aangezien er een tegel aan hun muur zat, die onderdeel is van de Tegelroute, werd deze zorgvuldig uitgezaagd en opgeborgen. Met als bebe bedoeling deze weer terug te plaatsen op de nieuwe winkel.
Maar de winkel was klaar en de tegel was spoorloos. De eigenaar, dhr. Ten Hoor en de aannemer, dhr. Van de Brandhof, hebben overal gezocht, maar de tegel was en bleef onvindbaar. Cor van Soest, als lid van de dorpsraad. is verantwoordelijk voor de ‘Tegelroute’ in Lunteren, bedacht zich wat te kunnen doen.
De_verloren_tegel
Hij benaderde de kunstenares Yvonne van Prehn Wiese, die in 2010 de originele tegel heeft gemaakt, i.s.m. Marieke Bouwman en Rietje van Tuijl. Zij is bereid gevonden om een welhaast identieke kopie te maken. Ten Hoor en van de Brandhof waren bereid om ook hun steentje bij te dragen en de kosten te sponsoren. Op de laatste dag van augustus 2018 is de tegel in ere hersteld en terug geplaats op de winkel ‘Camp Schoenen & Fashion’ aan de Dorpsstraat in Lunteren.
Voor meer informatie over de Tegelroute, zie www.lunteren.com  en ga naar het kopje ‘Tegeltableaux’.