Nieuws
Business Club Lunteren (BCL)’ heeft in de korte tijd van haar bestaan een plaats verworven in ondernemend Lunteren. Oftewel hoe een eenvoudig idee kan uitgroeien tot een succesformule.
De eerste bijeenkomst vond plaats, op 1 oktober 2014, in ‘De Mulderschuur’ in Lunteren. Al meteen vanaf het eerste moment sloeg het idee erachter aan. Dit was en is nog steeds: kennis delen met elkaar! En …, de laagdrempeligheid heeft bijgedragen aan het succes. Ondernemers wonende of een bedrijf hebbende in Lunteren zijn welkom op de maandelijkse avonden.
Het aantal deelnemers groeide met het succes van ‘BCL’. Inmiddels komen er elke maand rond de dertig ondernemers bijeen. Dit gebeurt bij de deelnemers op het bedrijf.
 
Interessante onderwerpen
Door op locatie bijeen te komen heeft zo z’n voordelen. De desbetreffende ondernemer krijgt de mogelijkheid zijn bedrijf te presenteren aan collega’s en ‘BCL’ hoeft geen ruimte te huren voor de bijeenkomsten.
Ondernemers uit Lunteren komen elke derde dinsdag van de maand bijeen om van elkaar te leren. Dit kan in principe van alles zijn: de financiële aspect van het ondernemen, innovaties, beveiliging van o.a. computers tegen hackers, de notariële kant van de zaak, de valkuilen. Kortom interessante onderwerpen waar ondernemers wat aan hebben.
De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en er wordt geen contributie geheven. ‘Business Club Lunteren’ werkt zonder sponsors, wel ondersteunen Novisites en Qompassie, om niet, ‘BCL’. Van de deelnemers wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de gemaakte onkosten.
 
Voor en door Lunteranen
Naast het uitwisselen van kennis is ‘BCL’ gericht op het elkaar (beter) leren kennen, het onderhouden van contacten en daarmee het ondernemerschap in Lunteren naar een hoger plan trekken.
Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en presentaties, wil BCL van toegevoegde waarde zijn voor Lunterse ondernemers. Daarbij ervaren leden van de stuurgroep dat er nu kennis, producten of diensten van ver gehaald worden, terwijl dat niet nodig is. BCL kan daar een bijdrage aan leveren.
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 17 januari in het nieuwe jaar. Ook tijdens deze bijeenkomst zal weer blijken dat ‘BCL’ is opgezet voor en door Lunteranen.
Voor informatie: