Nieuws
Tijdens de jaarvergadering van bijenvereniging ‘De Bakermat’, woensdag 5 april, zijn drie leden
gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap. Na een korte toespraak door de voorzitter werden de volgende leden gehuldigd en kregen zij het bijbehorende speldje uitgereikt:
Bijenvereniging_de_Bakermat
Henk Schut en Gert Drost (beiden 40 jaar lid) , Geurt Boeve (25 jaar lid).