Nieuws
De pan waarin het al jaren borrelde en giste, kookte maandagavond 15 mei over. De deksel ging eraf en in een spontane actie kwamen bewoners van de Postweg in beweging. Richting…, Groot Batelaar een Domus+ instelling van het Leger des Heils.
Onder de kreet ‘Batelaar maakt er een puinhoop van, dat krijgen ze terug!’ Emmers met puin werden gevuld en geleegd voor de deur van ‘Groot Batelaar’.
De gehele actie verliep in een gemoedelijke sfeer, waaraan door jong en oud werd deelgenomen. Onder de ruim honderd actievoerder veel ouderen die met hun aanwezigheid toonden dat ook zij de overlast en bedreigingen van bewoners van Groot Batelaar meer dan zat zijn.
 
Want dat er overlast is staat buiten kijf.
In december 2014 tekende de Lunterse Krant al de problematiek tussen de buurtbewoners en Groot Batelaar op. Zij vonden elkaar toen in een buurtbeheergroep, waarin ook politie en de gemeente Ede in participeerden. Er werd een app-groep opgestart, waaraan ruim 80 buurtbewoners aan deelnemen en waar ook Groot Batelaar en de politie op aan zijn gesloten.
Nu, bijna tweeëneenhalf jaar verder, kon de balans worden opgemaakt.
Een buurtbewoner somt op: Bedreigingen in vele vormen. “Ja, echt met de vinger over de keel! En ..., meerdere malen!” Drugsoverlast. “Ze staan open en bloot te dealen!” Inbraken en overlast op de boerenerven. Het ‘aanspreken’ van vrouwen en schoolgaande kinderen. Vernielingen wanneer ze ’s avonds en ‘s nachts terugkomen uit Ede of Barneveld.
 
Klachten die via de groeps-app konden worden aangekaart bij Groot Batelaar en de politie. Vanuit de buurtbeheergroep klinkt het: “Maar er werd gewoon niets mee gedaan!” ”We zijn nu ruim twee jaar verder en het is allemaal voor nop geweest.” “Vrijdag ( 12 mei, red.) zijn er 92 app-berichten geweest. En allemaal serieus!” “Wat doet Groot Batelaar maandagochtend?” ‘Ze stappen uit de app-groep.”
Dit was de bekende ‘druppel ‘ waarna in de vroege avond buurtbewoners optrokken naar Groot Batelaar.
 
En n u?
De buurt neemt een afwachtende houding aan. Benadrukt wordt dat men in gesprek met Groot Batelaar wil blijven. Wel heeft men nog een tip voor de directie van Groot Batelaar: “Behandel je bewoners als een goed huisvader!”