Nieuws
Zaterdag 3 november vond er in de Oude Kerk van Lunteren een benefietconcert plaats voor het werk van Piet & Marijke Muilwijk voor de MAF.
 
Aan het concert verleenden koren en muzikanten hun medewerking: Interkerkelijk koor ‘De Regenboog’, Kinderkoor ‘Immanuel’, Moluks Evangelisch Mannenkoor ‘Bethanië’, diverse individuele leden van KNA en Harrie Stijf en Geerling Schipper.
 
De avond werd druk bezocht en bracht het prachtige netto resultaat op van € 4.300,00. De organisatie wil gebruik maken van deze gelegenheid om alle deelnemers, sponsoren en gulle gevers heel hartelijk te bedanken voor hun medewerking en giften.