Nieuws

door Louis Fraanje

In april 2007 schreven wij in ons blad de Veluwenaar, dat Staatsbosbeheer overwoog om in het gebied rond Radio Kootwijk wisenten uit te zetten.

Terugkeer_der_giganten_op_de_Veluwe
De wisent is de Europese bizon. In het beroemde oerbos Biolowieza, in Oost- Polen, lopen enkele honderden van deze dieren in het wild. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en… het gonst weer in de gelederen bij Staatsbosbeheer. Maar niet alleen daar; er is nu een groep initiatiefnemers, waarbij ook de gemeenten Barneveld en Apeldoorn betrokken zijn, burgemeester Asje van Dijk als voorzitter. Die groep werkt een plan uit voor de introductie van een kudde wisenten op de Veluwe. Ooit waren wisenten inheems in Nederland. Op de bodem van de Noordzee zijn wisentbotten gevonden, die stammen uit de periode vlak na de laatste ijstijd. Zo’n 1000 jaar geleden verdween de Wisent echter uit Nederland. Wij, als Jac. Gazenbeekstichting, hopen nu maar dat de initiatiefnemers het beter, verstandiger en vooral zorgvuldiger zullen aanpakken, dan bij
de Oostvaardersplassen het geval is. Ambitie, idealisme en dadendrang staan een goed beheer heel vaak in de weg. Beheer valt of staat bij gedegen onderzoek, zorgvuldig handelen, toetsing en respect voor álle levensvormen. De wisent is een mooi dier dat bescherming verdient en een goede rol kan hebben in natuurgebieden. Maar… er moet voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak zijn voor een herintroductie, het moet niet alleen een ecologenfeestje worden. Meer info op: www.de-veluwenaar.nl