Nieuws
De Ten Havegroep heeft plannen ingediend om aan de Dorpsstraat een nieuwe AH winkel te realiseren. Volgens een ingezonden brief in de Lunterse Krant van 28 april 2018 vinden velen in Lunteren dat het gat aan de Dorpsstraat snel gevuld moet worden.
Maar vindt iedereen in Lunteren het ook nodig dat er op deze locatie in het centrum van Lunteren een AH winkel komt. Ik betwijfel dat ten zeerste.
 
Een dergelijke winkel in het centrum met slechts enkele vooral smalle toegangswegen zal een enorme toename van het aantal verkeersbewegingen tot gevolg hebben. Gesteld dat dagelijks enkele honderden klanten de nieuwe AH bezoeken, ongeveer evenzovele klanten naar de DEKA-markt gaan en er ook nog de nodige bezoekers van andere winkels op het Wilbrinkplein parkeren. Dan gaat het naar en van deze parkeerplaats gerekend zomaar om een duizendtal verkeersbewegingen en in de zomer nog veel meer.
Buitengewoon irritant voor de aanwonenden van de toegangswegen (geluid, uitlaatgassen), maar ook voor al diegenen die nu hun boodschappen doen in een buiten het centrum gelegen ruime AH vestiging met veel parkeerruimte, een goede toegangsweg, weinig last voor omwonenden en veel ruimte voor bevoorrading. Een situatie vergelijkbaar met Barneveld.
 
Ooit zat er een AH in het centrum van Lunteren. Deze AH zou in een nieuw pand gehuisvest worden. Vandaag vraag je je af of dit, gegeven het hiervoor gestelde, wel een gelukkige keuze is. We gaan nu al jaren naar een AH die buiten het centrum is gevestigd, met alle daaraan verbonden voordelen. In al die tijd heeft nog geen klant gezegd de huidige situatie om de een of andere reden bezwarend te vinden.
Ook van winkeliers hoor ik niet dat zij zouden meeliften op de aanwezigheid van een AH in hun directe omgeving en ik geloof ook niet dat daar sprake van is. Bezoek aan een grootgrutter wordt zelden gecombineerd met het doen van andere boodschappen.
 
Vestiging van AH in het centrum zal niet alleen bijdragen aan het vullen van het zo bekritiseerde gat in de bebouwing van de Dorpsstraat, maar zal ook zorgen voor alle daarmee samenhangende verkeers-, parkeer en leefbaarheidsproblematiek.
Ik denk dat bij nader inzien geldt: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wij moeten ons mooie Lunteren niet belasten met een overbemeten moeilijk bereikbare winkelkolos. Winkels van deze omvang horen niet in een centrum van een klein dorp. Toon lef, streef naar een vestiging buiten het centrum, wijzig zo nodig plannen en ga daarover met elkaar in gesprek.
 
Gerard Engelen