Nieuws
Het moge duidelijk zijn dat het niet best gaat met onze bestuivers. Bijensterfte stond het afgelopen jaar veelal in de schijnwerpers. Zonder bestuivers zou ons menu heel wat minder kleurrijk en voedzaam zijn. Meer dan 70% van wat er dagelijks op ons bord ligt heeft bestuiving door insecten nodig. Om hun belangrijke werk te kunnen doen, hebben bestuivers voldoende stuifmeel en nectar nodig.
 
Helaas is de situatie niet rooskleurig: grote delen van ons landschap bevatten vrijwel geen variatie aan voedsel voor insecten, en bepaalde pesticiden maken de beesten zwak. Vooral ook in onze omgeving is dit veelvuldig zichtbaar. Veel biologische bloemen zaaien, zorgt voor extra krachtvoer.
 
Daarom roep ik heel Lunteren op om op 22 april mee te zaaien voor de bijen. U krijgt 1 zakje biologisch bloemzaad van mij gratis! Je krijgt er een zaai-instructie bij, zodat je precies weet wat je moet doen.
 
Kijk op nudge.nl en zoek op Bee a seed. U treft dan een link aan naar mijn pagina. Dan maken we afspraak om de zaden af te halen.
 
Doet u mee?!
 
Groeten, Wim Veldhuizen