Nieuws
Dag vierenveertig
Zaterdag 5 januari 2019
 
Wie dan wel
 
hesje
grijper
vuilniszak
 
in de berm
loopt een man
speurend naar afval
dat wij gewoon
van ons afgooien
en maar klagen
met z’n allen
over de afvalberg
hoe ontstaat zoiets
dat vuil bijeen
och … u niet
hoe had ik
dat kunnen bedenken
een simpele vraag
 
wie
dan
wel