Nieuws
Bestuursfuncties van verenigingen en stichtingen worden veelal ingevuld door vrijwilligers. Nobele taken, waarin vaak veel tijd gaat zitten. Wat veel van deze bestuurders niet weten, is dat zij met hun privévermogen aansprakelijk zijn in geval van aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Goed nieuws in deze column: hiervoor bestaat een verzekering, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 
 
Een voorbeeld
Een bestuurder die vrijwilliger is, kan met zijn privévermogen dus aansprakelijk worden gesteld. Wat betekent dit in de praktijk? Een bestuurslid van een voetbalvereniging geeft een aannemer de opdracht om de kleedkamers te verbouwen. Als de aannemer klaar is met zijn werkzaamheden en de nota naar de vereniging stuurt, blijkt dat de vereniging niet over voldoende middelen beschikt om de nota te betalen. De aannemer stelt het bestuurslid, dat hem de opdracht heeft gegeven, persoonlijk aansprakelijk.
 
Ook ondernemers met een B.V. lopen risico met privévermogen
Veel ondernemers denken met het oprichten van een B.V. hun privévermogen voldoende te hebben afgeschermd, maar niets is minder waar. De ondernemer heeft als bestuurder de dagelijkse leiding en vertegenwoordigt de B.V. De bestuurder is automatisch en onbeperkt persoonlijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Bovendien zijn bestuurders ook medeverantwoordelijk voor het handelen en nalaten van hun medebestuurders.
 
Wat is aantoonbaar onbehoorlijk bestuur?
Hierbij een vijftal oorzaken die kunnen leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid: Ten eerste: de organisatie beschikt niet over een deugdelijke administratie of voldoet niet aan de publicatieplicht van de jaarcijfers. Denk hierbij aan een B.V. Ten tweede: de organisatie gaat een contract aan en de kredietwaardigheid van de contractspartner wordt niet gecontroleerd. Het derde voorbeeld: de bestuurders handelen niet conform de statuten en wetgeving. Ten vierde: het bestuur gaat bij het aangaan van overeenkomsten niet na of hun verplichtingen kunnen worden nagekomen. Het laatste voorbeeld: er wordt nagelaten zich in te dekken tegen duidelijk te voorziene (financiële) risico’s, zoals het afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen.
 
Financiële schade
De gevolgen van een terechte, maar ook van een onterechte aansprakelijkstelling zijn groot, nog los van de uitkomst. Zo moeten kosten voor rechtsbijstand worden gemaakt en zal de individuele bestuurder duidelijk willen maken dat hem niets te verwijten valt. Vergeet ook niet de reputatieschade die om de hoek komt kijken. Zo kan een bestuursfunctie bij de plaatselijke voetbalvereniging dus ineens een groot financieel risico betekenen.
 
Het nut van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is het privévermogen van de bestuurders beschermd tegen fouten die bestuurders maken. Ook bij het aantrekken van nieuwe bestuursleden, waarvoor in het geval van vrijwilligersfuncties meestal moeilijk mensen te vinden zijn, kan deze verzekering een goed argument zijn. Een verzekering kan een potentiële bestuurder overtuigen om toch tot het bestuur toe te treden. Deze zijn per direct meeverzekerd. Ook normaal bestuurde organisaties kunnen met claims te maken krijgen. In de meeste zaken wordt een schikking overeengekomen omdat geen van de partijen gebaat is bij publiciteit. Over schadegevallen en betalingen van de verweerkosten staat dan ook bijna nooit iets in de krant.
 
Heeft u vragen over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, andere verzekeringen, belastingen of notariële zaken? Bezoek het inloopspreekuur voor gratis advies. Het eerstvolgende inloopspreekuur vindt plaats op vrijdag 21 april van 16 tot 17 uur in Het Westhoffhuis. Dat is in verband met de festiviteiten rond Koningsdag een week eerder dan normaal. Het spreekuur wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs.