Nieuws
Ok naomes mien wief wil ik jullie ‘t allerbeste toewense veur 2018. Deur zoo te beginne, in plaots van: “Beste daomes en heere”, veurkomme we veul prebleeme. We gaon, mien dunkt, mit z’n alle in ons laand toch wel een bietje de verkeerde kaant op. Mer in Lunteren blieve we grèg heel gewoon. Dat zouwe meer minse in ’t laand motte doen.
As we effe terugkieke naor ’t ouwe jaor, dan zien we dat onze neije veurzitter Jos z’n eerste Oud Lunterse Dag achter de rug het. En as’t dan zoo iezeg best verloope mag, dan he’je toch wel veul geluk gehad. ‘t Toneel was weer iezeg gezelleg, ‘t Aarfhuus gaf de hoogste opbrengst ooit en ok de mansers hen nog nooit zoo meraokels veul geld opgehaold! ’t Weer was mooi en d’r was veul volk in ‘t daarp en niks gien trammelaant. Minse, wat wille we nog meer?
Onze burgemeester Van der Knaap was veur ‘t lest en wier drumshalve gehuldigd as Bovenste Beste Burgemeester. En ik het hier en daor vernoome dat ie ‘t een iezeg mooie dag gevonde het.
Ons eigeste KNA besting in 2017 honderd-en-tien jaor en dat hen ze ofgesloote mit een meziekspiktaokel in de Neije Heuvel. ‘t Was op z’n Lunters opgezet en zo zie je mer weer hoeveul je dan veur mekaor kun kriege . In December hen we veur de 10e keer een kerstmart gehad. Wat han ze d’r weer een hoop waark van gemaokt. ’t Was weer iezig goed veur mekaor, minse!
Over ‘t gat van Lunteren mot ik ok nog wat kwiet, went dat is d’r tot mien verdriet nog steeds. A’je bij je eige thuus een boom wil umzaoge, dan krieg je geliek de gemeente achter je boks an en mo’je geliek veur nejie anplaant zorge. Noe vien ik dat de gemeente zelf zorgt dat d’r mit de bouw in ’t gat wel aarg lang gewacht kan worde!
We zulle zooas altied wel weer een jaor mit hoogte- en dieptepunte kriege, mer zoolang we tevreeje zin mit wat we hen, komt ‘t allemaol best op z’n pootjes terecht.
Van ‘t jaor gaon we veur de 40e keer een Oud Lunterse Dag houwe en dat wordt vast een groot spiktaokel. We kieke d’r noe al naor uut.
Minse, allemaol de beste wense veur 2018, laote we hoope in goeie gezondheid.
 
Roel van den Brink, Lookoo van Lunteren.