Nieuws
Tijdens de relatieavond op maandag 26 oktober waren er diverse sprekers aanwezig waaronder Willem-Jan Last en Jaco Geurts. Directeur Robert Bos opende de avond met zijn visie op de sector en het belang van een constante kwaliteit mengvoer.
 
Willem-Jan Last, dierenarts bij DAP VUG gaf zijn visie over het vaccineren in de rosékalverhouderij. Onder andere door toepassing van verschillende methode van vaccineren zijn er goede resultaten te behalen. Vaccineren is erg bedrijfsspecifiek en kan een positieve bijdrage leveren aan de daling van het antibiotica gebruik. Voor een goede bedrijfsgerichte aanpak is overleg met uw eigen dierenarts noodzakelijk.
 
Jaco Geurts, tweede kamer lid van het CDA roept de veehouders op tot meer inbreng bij politiek Den Haag. Als de sector zich niet laat horen wordt je niet gehoord. De Nederlandse veehouderij heeft een belangrijke functie met betrekking tot de voedselzekerheid. Wees als agrarische sector trots op wat je doet en laat dit zien aan de Nederlandse consument en politiek.
 
P. Bos veevoeders levert een bijdrage aan het bovenstaande door een betrouwbare en betrokken partner te zijn van u als veehouder. P. Bos veevoeders kijkt terug op een geslaagde avond.