Nieuws
Donderdagavond 29 oktober hield de Ani Ederveen de jaarlijkse ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering is het de gewoonte om leden die een jubileum te vieren hebben in het zonnetje te zetten. Dit jaar betrof dit twee leden van de vereniging. De heer Jaap Assenberg 25 jaar lid maar voor Lambert van Beek was het wel een heel speciale avond. Lambert is maar liefst 60 jaar lid van Ani Ederveen. De jubilerende leden werden persoonlijk toegesproken door de voorzitter Teus Bouw.
Lammert_van_Beek_60_jaar_lid_ANI_Ederveen 
Nieuwe voorzitter ANI Ederveen.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 29 oktober, heeft Teus Bouw het voorzitterschap overgedragen aan Albert Truin. Teus is in het verleden jaren en jarenlang voorzitter geweest van de vereniging. Toen vorig jaar opnieuw een vacature ontstond heeft Teus opnieuw de rol van voorzitter op zich genomen. Teus ontving als waardering voor zijn inzet een prachtige houten voorzittershamer met gravure.
 
foto's jaap Assenberg krijgt zilveren speldje opgespeld door Teus Bouw
Lambert van Beek krijgt een bijzonder tegeltje
Albert Truin neemt de voorzittershamer in ontvangst
Albtert Truin Overhandigt Teus Bouw een 'voor'zitters hamer als aandenken en als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.