Nieuws
Woensdag 28 februari heeft ‘De Lofstem’ haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Op deze avond werden er twee jubilarissen in het zonnetje gezet voor hun trouwe lidmaatschap.
 
Dit waren mevr. C. v.d. Weerd-Hol (50 jaar lid) en mevr. J. v Grootheest-van Beek (40 jaar lid). Zij kregen een oorkonde, een bokaal en bloemen aangeboden.
Jubilarissen_bij_De_Lofstem-3 
Op de foto v.l.n.r.: mevr. E. Ploeg-Bunk (voorzitter), mevr. C. v.d. Weerd-Hol, mevr. J. Grootheest-van Beek en mevr. H. Willemsen-Donkelaar (2de penningmeester).