Nieuws

De gemeente Ede is de afgelopen maanden in gesprek geweest met diverse groepen in Ederveen over de wijze waarop dit dorp zich op de langere termijn kan ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een concept Structuurvisie, waar de bewoners de komende weken op kunnen reageren.
Dat kan tijdens een inloopavond op 6 maart , van 19.30 – 21.30 uur, in Dorpshuis De Zicht, maar natuurlijk ook schriftelijk. Belangstellenden kunnen dan al hun vragen stellen aan de aanwezige deskundigen van de gemeente en desgewenst direct reageren.

De Hoofdweg is heel karakteristiek voor Ederveen. Deze onderscheidt zich van de rest van de wegen door de aanwezigheid van markante en grotere panden. De gemeente ziet mogelijkheden voor bedrijvigheid en kleinschalige detailhandel langs de Hoofdweg.
In het centrum van het dorp liggen de centrale voorzieningen (zoals het dorpshuis) en de meeste winkels. De monumentale markthal verdient in de ogen van de gemeente een meer passende functie.

De structuurvisie spreekt zich niet uit over de vraag of een verhuizing van de Calvijnschool op afzienbare termijn noodzakelijk is, maar geeft wel aan waar nieuwbouw zou kunnen komen als op termijn gekozen zou worden voor nieuwbouw.
De structuurvisie onderstreept ook het belang van een goede inpassing van de twee veevoederbedrijven, een herkenbare dorpsentree en een goede verbinding met het buitengebied.

De structuurvisie geeft vooral kaders voor de ontwikkeling van Ederveen op de langere termijn. Het is zeker geen blauwdruk voor de toekomst. Wel kunnen nieuwe plannen goed aan de visie getoetst worden.
De bestaande plannen (zoals bij de Veldjesgraaf) passen binnen de structuurvisie, maar vormen daar geen onderdeel van.