Nieuws
 Maandagmorgen was het feest op de Julianaschool, want de nieuwe speeltoestellen werden geopend. Zowel het hoofdplein als het kleuterplein zijn helemaal opgeknapt en hebben nieuwe speeltoestellen. Een aantal kinderen hebben deze officieel geopend door het lintje door te knippen (zie foto rechtsonder) en daarna mocht iedereen een ballon oplaten. Verder werden alle kinderen getrakteerd op een taartje met een foto van het speeltoestel daarop!
Feestelijke_opening_speeltoestellen_Julianaschool
De kinderen hebben afgelopen schooljaar erg hun best gedaan met de sponsorloop, lege flessen opgehaald, een kledinginzamelingsactie gehouden en huis aan huis bonnen opgehaald van ‘Ederveen doet’. Daarmee is een heel mooi bedrag bijeen gespaard. Ook heeft de school een prachtig bedrag van het Rabofonds (zie foto linksonder), Idee in Uitvoering en de donaties van de vele bedrijven in Ederveen ontvangen.
Hiervoor bedankt de school iedereen hartelijk!