Nieuws
Vorig jaar is de afsluiting van de Dorpsstraat ter discussie gesteld door een aantal Lunteranen. Om hiervoor alle voor en-nadelen af te wegen heeft de Dorpsraad Lunteren een commissie in het leven geroepen. Onlangs heeft de eerste besloten vergadering plaats gevonden.
 
Aanwezig waren die avond tien Commissieleden en twee bestuursleden van Vereniging Dorpsraad Lunteren.
 
Uitleg gegeven over samenstelling en doel van bijeenkomst, waarin de aanwezigen hun beweegredenen van deelname hebben toegelicht.
 
Ook wordt kort geschetst hoe de historie is ontstaan van de afsluiting van de Dorpsstraat.
 
Allerlei punten komen ter discussie:
Economische redenen, verkeersstromen, verkeersintensiteit, veiligheid. Individuele beleving van de Lunterse bevolking. Realiteitszin ook meenemen, welk budget is er. Wat kun je met kleine goedkope aanpassingen. Inventarisatie van pijnpunten. Herzieningen verkeersstromen en richtingen.
 
Genoeg punten die ingebracht werden, waarbij de belangen ver uit elkaar liggen.
 
Er is afgesproken om alles te inventariseren en dat er bij de volgende bijeenkomst gekeken zal gaan worden naar punten waar nog onderzoek naar gedaan dient te worden.
 
Een volgend overleg zal direct na de vakantie periode ingepland worden.