Nieuws

Bijeenkomst Verkeersituatie 23-09-2015

Aanwezig: Arjen ter Rahe, Martien van Dijk, Jaap Tersteeg, Liesbeth Schoorl, M. Borggreve, Joop Moret, Marcella van Leeuwen, Tom Heebink , Eli Hendriks en Johan Hallers.
Huub van Gool afwezig ivm ziekte en Marijke Speelziek (afgemeld).

Aanvulling op vorig verslag wordt aangegeven dat Lunteren West voor openstelling is van de Dorpsstraat.

Martien merkt op uit het verslag van vorige keer. Er staat ergens tekst die geeft huidige is de minst slechte oplossing.

Naar aanleiding van actiepunten wordt er gevraagd wat er ondernomen is tot nu toe. Plaatsing op de site is gedaan. Staat ergens onder water als vermelding.

Verkeersonderzoek komt nogmaals ter sprake. Allerlei berichten hoor je in het dorp.

Marcella, Opnieuw vanavond weer discussie over de routes die je nu kan nemen en niet kan nemen. Oneerlijke verdeling.

Martien geeft aan dat de oude situatie als meest vervuilende weg vd provincie werd aangeduid. Er is een advies gedaan destijds als meest verkeersregeling. Inhoudelijk wordt het verslag doorgenomen en per blad een discussie.

Deze Cie gaat met name over kwestie hoe loopt het met de economische situatie gesteld in het dorp. Maar de discussie gaat vaker over de verkeersstromen.

Er wordt gekeken naar de drie varianten na openstelling van de Dorpsstraat. en wat dat dan met zich meebrengt. Ook de verkeersveiligheid wordt ter duidelijk besproken. Openstelling geeft een onveilige situatie.

Allerlei punten doorgenomen en meningen ter sprake gekomen.

Eli gaat op een korte termijn een nieuw overleg inplannen en zal daar de verkeersdeskundige bij uitnodigen om uitleg te geven van het laatst gemaakte verkeersonderzoek.

Wordt dus vervolgd.