Nieuws
Zoals u wellicht nog weet, hebben wij een aantal maanden geleden geadviseerd om bezwaar te maken tegen de heffing in box 3. De heffing lijkt in strijd te zijn met artikel 1 van het Verdrag van de Mensenrechten, dat inbreuk op het eigendomsrecht van de burger verbiedt. Bij deze heffing wordt rekening gehouden met een rendement van 4%, terwijl het werkelijke rendement op sparen veel lager is.
 
 
 
Er zijn intussen meer dan 10.000 bezwaarschriften ingediend. De Belastingdienst heeft besloten dat alle bezwaarschriften waarop nog geen uitspraak is gedaan op de datum van het besluit, 26 juni 2015, als massaal bezwaar worden gezien. Ook de aanslagen die nog niet definitief vaststonden op deze datum worden eventueel herzien, ondanks dat er geen bezwaarschrift is ingediend. Dus ook al doet u niets, als u aan de voorwaarden voldoet, loopt u mee in deze bezwaarprocedure. Wij hopen dat het resultaat positief zal zijn!
 
 
 
Het heffingvrij vermogen wordt per 1 januari 2017 verhoogd van € 21.330 naar € 25.000 per belastingplichtige. De nieuwe voorgestelde tarieven worden als volgt:
 
 
 
 
Box 3 vermogen
 
Heffingvrij vermogen
 
Rendementsheffing per schijf
 
 
1e schijf
 
tot € 100.000
 
€ 25.000
 
2,9%
 
 
2e schijf
 
€ 100.000 - 1 miljoen
 
 
 
4,7%
 
 
3e schijf
 
boven 1 miljoen
 
 
 
5,5%
 
 
 
 
De te betalen belasting wordt berekend over de rendementsheffing na aftrek van het heffingvrij vermogen, tegen een tarief van 30%. De systematiek voor fiscale partners verandert niet, dus het box 3 inkomen mag naar wens worden verdeeld tussen de partners. Als er geen keuze wordt gemaakt, is de verdeling tussen de partners 50-50.
 
 
 
Ter vergelijking van de oude en de nieuwe voorgestelde regeling een rekenvoorbeeld. Het vermogen in box 3 van partners is in totaal € 200.000. Per partner € 100.000 na aftrek van de vrijstelling van € 25.000 is er € 75.000 belast tegen 2,9% tegen een heffing van 30% is € 653 per partner. Totaal belasting in de nieuwe situatie is € 1.306 voor beide partners. In de oude situatie zou dat € 1.880 zijn geweest. Met de nieuwe regeling wordt dus € 574 minder belasting betaald! Bij een lager vermogen in box 3 wordt dus in de nieuwe voorgestelde regeling minder belasting geheven. Bij een vermogen in box 3 boven € 125.000 per persoon wordt er meer belasting geheven dan in de oude situatie.
 
 
 
Waarschijnlijk komt er vanaf 2017 weer een grote vrijstelling voor schenkingen van € 100.000. Als dit voor u van toepassing is, is het mogelijk om uw box 3 vermogen belastingvrij te verlagen.
 
Als laatste tip kunnen wij meegeven dat het verstandig is om grote uitgaven, zoals de aanschaf van een auto of het betalen van belasting, uiterlijk 31 december te doen, waardoor het vermogen op peildatum 1 januari lager is. Dan is de heffing in box 3 ook lager.
 
 
 
Heeft u vragen over vermogensheffing in box 3, andere belastingtechnische of notariële zaken of verzekeringen? Het spreekuur voor gratis advies vindt iedere laatste vrijdag van de maand tussen 16 en 17 uur plaats in Het Westhoffhuis en wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Belastingadviseurs.