Nieuws

Oudere worden gestimuleerd zolang als mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het aantal plaatsen in verzorgingstehuizen neemt zienderogen af. Activiteiten worden geschrapt. Ontwikkelingen die senioren treffen.
Het ontmoeten van leeftijdsgenoten wordt minder, of valt geheel weg. Vereenzaming ligt op de loer.

Start 10 juni
De Senioren Welzijn Organisatie (SWO) en Buurtcentrum De Schakel hebben de handen ineengeslagen met het opzetten van ‘De Huiskamer’. Elke dinsdag , van 10.00 – 16.00 uur zijn senioren welkom in ‘De Huiskamer’.
Dinsdag 10 juni gaat het project van start, waar senioren geheel vrijblijvend welkom zijn. Niets hoeft, veel kan.
Structuur geven, senioren een ontmoetingsruimte bieden waar men elkaar kan ontmoeten. Voor een praatje, een kopje koffie, samen een spelletje doen, samen eten, of zomaar er te zijn. Een team van enthousiaste vrijwilligers is (op de achtergrond) paraat om de gebruikers van ‘De Huiskamer’ bij te staan.

Doelgroep
Buurtcentrum De Schakel is en uitstekende locatie hiervoor. Het staat midden in de Wormshoefwijk, te midden van de doelgroep. Velen komen er al wekelijks voor deelname aan activiteiten.
Vergelijkbare projecten zijn in de regio al actief. Al een paar weken draait een huiskamerproject in De Stolpe in Harskamp. En ook de Molukse gemeenschap in Lunteren heeft haar eigen ontmoetingsproject in gebouw Ana Upu.

In buurtcentrum De Schakel start dinsdag 10 juni ‘De Huiskamer’. Loop er eens naar binnen en geef u zich op bij SWO, tel. (0318) 48 24 85. U bent er welkom.

Voor ‘De Huiskamer’ zoekt men nog vrijwilligers. Loop eens binnen bij De Schakel of bel met SWO (48 24 85).