Dorpsraad - Commissies

Dorpsraad

 

Wat doet een commissie?

 
De dorpsraad Lunteren probeert op een actieve manier mee te denken over zaken welke Lunteren en zijn inwoners aangaan. 
Door in een vroeg stadium mee te denken wordt er vaak bereikt dat er een besluit wordt genomen waar Lunteren echt om vraagt. Het dagelijks bestuur zal deze project begeleiding uitvoeren.
 
Om goed en evenwichtig mee te kunnen denken werkt de dorpsraad met commissies. In een commissie mogen naast leden van het (dagelijks) bestuur ook andere mensen zitting nemen.
 
 

Wanneer een commissie?

 
Als de Dorpsraad een zaak erg belangrijk vindt, waarvoor nader onderzoek of oplossingen nodig zijn. De commissie heeft één specifiek project.
Het resultaat van een commissie wordt dan aangeboden aan de Dorpsraad en daar besproken.
 
 

Overzicht Commissies

 
De dorpsraad Lunteren heeft op het moment een aantal commissies welke elk hun eigen taak hebben. Vaak zijn deze taken een gevolg van wat er op dit moment in Lunteren leeft.
Wanneer het project is afgerond wordt de commissie ook weer opgeheven.
 
Hieronder een kort overzicht van de op dit moment actieve commissies. Onder knopje "Lees meer" is meer informatie te raadplegen.  Ook is er een reactie formulier aanwezig, zodat er direct contact kan worden gelegd met de commissie.
 
 

Cie Verkeer

Commissieleden:
Erwim Pater
 
Waar zijn we mee bezig:
Vorig jaar is de afsluiting van de Dorpsstraat ter discussie gesteld door een aantal Lunteranen. Om hiervoor alle voor en-nadelen af te wegen heeft de Dorpsraad Lunteren een commissie in het leven geroepen.
 
Allerlei punten komen ter discussie:
Economische redenen, verkeersstromen, verkeersintensiteit, veiligheid. Individuele beleving van de Lunterse bevolking. Realiteitszin ook meenemen, welk budget is er. Wat kun je met kleine goedkope aanpassingen. Inventarisatie van pijnpunten. Herzieningen verkeersstromen en richtingen.
 
 
 

Cie Communicatie

Commissieleden:
Cor van Soest, Evert-Jan Moraal, Bert Tichelaar en Jaap Vaarkamp
 
Waar zijn we mee bezig:
De voornaamste taak van deze commissie is natuurlijk het betrekken van de lunterse bevolking bij de Dorpsraad. Hiervoor wordt vooral de inhoud van Lunteren.com actueel gemaakt en gehouden.
 
Voor een nog actieve communicatie is een twitter account aangemaakt. Het twitter account is @LunterenDR. Wanneer mensen zelf geen gebruik maken van twitter kunnen de berichten ook op de website gelezen worden.
 
Daarnaast wil de Dorpsraad via een nieuwsbrief mensen actief van informatie voorzien en uitnodigen om mee te denken.
 
 
Er zijn afgelopen jaar enkele vergaderingen geweest met de commissieleden. Opschoning van de site is nog niet verder uitgewerkt omdat er ook gesprekken plaats hebben gevonden over een nieuwe website voor Lunteren. Deze is 31 december 2014 live gegaan en heeft een nieuw jasje gekregen. Binnen het onderdeel "Dorpsraad" kwamen enkele zaken aan het licht, waarover nog een gesprek gevoerd wordt met Willem de Frel en Jaap Vaarkamp.
Daarnaast is binnen de commissie gesproken om voor de verschillende onderdelen, meerdere redacteurs te vinden. Opschoning van de informatie over de Dorpsraad zal begin dit jaar verder opgepakt en aangepast worden. Wij hopen verder dat er zich enkele enthousiastelingen aanmelden om een bijdrage als redacteur te willen leveren voor de verschillende commissies.
 
 
 

Cie Dorpsranden & zoekzones Lunteren

Commissieleden:
 
Waar zijn we mee bezig:
 
 
 
 

Cie Tegelroute

Commissieleden:
Cor van Soest, Liesbeth Schoorl, Jaap Tersteeg, Henk Budding
 
Waar zijn we mee bezig:
Voor Congrescentrum De Werelt en de Graanschuur worden ontwerpen gemaakt.
De stichting Atelierroute is bezig met het onderzoek of er mogelijkheden zijn om tegels te plaatsen op een (fiets)route tussen Museum Otterlo en Museum Oud Lunteren.
 
 
Het laatste jaar zijn er meerdere tegels in het dorp bijgekomen. Deze uitbreiding van de tegels is opgenomen in de nieuwe Routebeschrijving 2016. Op de site zijn (nog) niet alle tegels opgenomen. Via meldingen van enkele "betrokken" Lunteranen is dit ook kenbaar gemaakt. Inmiddels is er een overleg geweest met betrokkenen van de tegelroute. Daar in is naar voren gekomen dat het best veel werk is om alles up to date te houden.
Coördinatie van het hele traject zou wenselijk zijn. Zo zijn er foto's gemaakt voor plaatsing op de site van de ontbrekende tegels. Daarbij zal ook de historische achtergrond, als bijschrift moeten komen. 
 
 
 

Cie Wel & Wee

Commissieleden:
 
Waar zijn we mee bezig:
De Commissie is tweemaal bijeen geweest en wel op 29 mei en 27 november 2013.
Alle lopende zaken en ergernissen in Lunteren werden besproken. Soms werd er met een telefoontje al een oplossing gecreëerd. De probleempjes werden later verholpen en ook menigmaal werd de ambtelijke molen in werking gezet om de problemen op te lossen. Het duurt dan langer, maar er wordt wel naar een oplossing gezocht.
Ook is de commissie, met de Gehandicapte Raad Ede, Lunteren doorgewandeld om te zien wat er voor problemen zijn met rolstoelen, scootmobielen en rollators en hoe daar eventueel wat aan gedaan kan worden.
 
 
De commissie Wel & Wee is dit jaar maar eenmaal bij een geweest en wel op 26 november 2014. Wel was de commissie vertegenwoordigd bij de vergadering Wijkwaardebonnen op 13 november en 5 december 2014, Ook waren we tweemaal bij de bijeenkomsten van mEdemaken op 26 november en 17 december 2014