SGP en Europese Verkiezingen 2024

Willem de Frel

Aan tafel met Arnold Versteeg en Mark Brouwer. Arnold Versteeg, 52 jaar, is wethouder van de gemeente Ede met een brede portefeuille van economie tot Regio Foodvalley. Getrouwd, vijf kinderen en twee kleinkinderen. Mark Brouwer, 42 jaar, getrouwd, vier kinderen. Werkzaam bij defensie, Korps Mariniers in diverse functies. Woonachtig in Lunteren maar voor defensie werkzaam geweest in Amerika, bij de NAVO in Brussel en op Curaçao maar altijd weer terugkerend naar zijn huis in Lunteren. Beide heren dragen het vaandel van de SGP, vanwege de principes en de korte lijnen voelen beide heren zich comfortabel binnen de SGP. Brouwer heeft zich kandidaat gesteld voor het Europese Parlement. ‘Veiligheid is belangrijk, zeker nu want we hebben oorlog op ons continent en dat raakt ons allemaal.’ 

Welke taak hebben jullie met betrekking tot de Europese Verkiezingen? Versteeg: ‘We ondersteunen natuurlijk hier in de gemeente Ede de komende verkiezingen maar we worden ook gevraagd om het land in te trekken om verkiezingsbijeenkomsten te ondersteunen en campagne te voeren.’ Brouwer: ‘Ook meewerken aan het verkiezingsprogramma en specifieke zaken die defensie aangaan en buitenlandse zaken.’ ‘Kunnen jullie de lezers van de Lunterse Krant uitleggen welke standpunten de SGP inneemt op Europees niveau?’ Versteeg: ‘Zeker kunnen we dat, zoveel mogelijk hier in Nederland alles regelen, we hechten zeer sterk aan soevereiniteit en als het echt niet anders kan dan doen we dat in Europees verband. Bijvoorbeeld als het gaat om onderwerpen als migratie, duurzaamheid en stellingname bijvoorbeeld tegen China of Rusland ben je sterker in Europees verband. 

Europarlementariër Bert Jan Ruissen

Zo heeft onze SGP Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zich ingezet voor landbouw en visserij, een duidelijke focus voor Israël, en het aanpakken van de beschermde status van de wolf. Maar ook als het gaat om onderwerpen als het gezin, huwelijk, draagmoederschap wat niet thuis hoort in de Europese arena maar hier, in Nederland. Brouwer: ‘Vandaar ons verkiezingscredo: Rem Europa, stem christelijk. Maar we voegen hieraan ook toe ruimte voor ondernemers en het beperken van het oerwoud aan regels. We helpen Ruissen om zijn stem te behouden in het Europese Parlement.’ Versteeg: ‘Inmenging van bijvoorbeeld China is ongewenst maar we zien het wel toenemen als het gaat om belangen in havens, zelfs in Rotterdam en in de financiering van grote infra structurele projecten en nog veel meer. Dat moet je wel in Europees verband aanpakken.’ 

Zorgen

Welke zorgen heeft de SGP met betrekking tot de EU. Versteeg: ‘Steeds meer bevoegdheden afstaan, je hebt als Nederland steeds meer te luisteren naar Brussel, meer dan 60% van de wetgeving komt al uit Brussel. Steeds vaker zien we dat de EU ook zaken wil bepalen die, wat ik zojuist al zei, hen niet aangaan zoals het gezin’. Brouwer: ‘Dat kan ieder land ook prima zelf bepalen en uitvoeren. We zullen ook serieus moeten nadenken als het gaat om uitbreiding van de EU, willen we landen als Moldavië, Georgië en Oekraïne wel aansluiten? Wat gebeurt er in die landen op het gebied van rechtspraak en persvrijheid?’ Welke invloed heeft de EU als het gaat om de Gelderse Vallei? Versteeg: ‘Neem de ‘Green deal’ en de effecten hiervan op onze landbouw en natuur’. Brouwer: ‘Je ziet dat de veiligheid onder druk staat en daarom heb ik ook een stap naar voren gezet. De eendracht in Europa is na de inval van Rusland in Oekraïne duidelijk versterkt. Ook alle aandacht heeft de veiligheid als het gaat om het stelen van data door vreemde mogendheden, hier moeten we zeer alert op zijn’. Bij defensie mogen bijvoorbeeld om die reden bepaalde Chinese auto’s niet het kazerneterrein op, men vreest voor data-lekkage. Als het gaat om onze defensie, wat is dan van belang? Zorgen dat we onze eigen defensie op orde hebben. Dat we voldoen aan de NAVO afspraken, de NAVO is onze hoeksteen maar we gaan zeker niet naar een Europees leger. Ik wil niet voor Griekenland of Italië worden uitgezonden naar een conflictgebied. Als alle NAVO landen zich houden aan de afspraken dan hebben we een zeer solide defensie ter beschikking, dan kunnen we het zelfs zonder Amerika stellen’ Versteeg: ‘Wel is het goed om gezamenlijk defensiemateriaal in te kopen, dat drukt de prijs maar is zeker ook handig in de connectiviteit van wapensystemen’. Brouwer: ‘Een simpel voorbeeld, er zijn in Europa 72 soorten artillerie granaten en die passen niet in alle wapens. Daarom kunnen we op dit moment niet voldoende granaten aan Oekraïne leveren.’

Versteeg: ‘We zijn constructief, consistent en brengen onze standpunten duidelijk naar buiten, noem ons gewoon degelijk. Twijfel nooit aan de SGP!’ Ga stemmen. 

Lees hier de online krant van deze week.